Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

De WAO – WIA groep is een laagdrempelige belangenorganisatie voor inwoners van Maastricht & het Heuvelland, ter begeleiding van mensen die in de ziektewet of wet poortwachter zitten of een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen. De vele regelingen, voorzieningen, instanties en de voortdurende veranderingen, waaraan de sociaalverzekeringswetgeving onderhevig is, maakt het vaak moeilijk te weten wat uw rechten en plichten zijn.

In de afgelopen jaren hebben onze spreekuurhouders – vrijwilligers met eigen ervaringen op het terrein van de WAO – WIA honderden mensen kunnen helpen met knellende vragen.

Bijvoorbeeld:

  • Wat zijn mijn rechten en plichten?
  • Welke afspraken kunnen er gemaakt worden tijdens de eerste twee jaar van uw ziekte, tijdens de zogenaamde Wet Verbetering Poortwachter?
  • Wat moet u doen als u een WIA (Wet Werk Inkomen naar Arbeidsvermogen) aanvraag wilt indienen? Hulp bij het aanvragen van een WIA.
  • Hoe gaat de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling in zijn werk?
  • Kan ik bezwaar en/of beroep aantekenen tegen een beslissing?
  • Hoe zit de WIA in elkaar?
  • Welke re-integratie inspanningen moet ik verrichten?
  • Als ik geen WIA uitkering krijg, heb ik dan recht op WW?
  • Hoe ziet mijn WW uitkering er uit en hoe lang heb ik er eventueel recht op?

Ook kunnen mensen bij ons terecht met vragen over WAO en Wajong. Verder geven we ook informatie, over andere uitkeringen waar u mee te maken kan krijgen zoals de WWB (Wet Werk en Bijstand). Bijzondere Bijstand en voorzieningen voor mensen met een arbeidshandicap en in de toekomst de Participatiewet. Als onafhankelijke organisatie -zonder winstoogmerk- kunnen wij u adviseren, informeren en eventueel begeleiden. Wij bieden u de mogelijkheid op ons wekelijks inloopspreekuur, dan wel na telefonische afspraak advies in te winnen. Afhankelijk van de hulpvraag kan daarop een intake gesprek plaats vinden, waarbij eventuele vervolg acties opgestart kunnen worden.

 

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.