Nieuws

In de bijlage vind je Spreekuur Nieuwsbrief 24/03. 

Deze keer in de nieuwsbrief o.a.:

 • Armoede | Energienoodfonds open voor mensen met laag inkomen en hoge rekening (tot maart)
 • Uit de praktijk | ‘UWV wil aan bed gebonden ME-patiënten laten werken’
 • WMO | College kraakt wet inkomensafhankelijk maken huishoudelijke hulp (vermoedelijke ingangsdatum 2026)
 • Ieder(in) Webinar over belastingaangifte 2023: terugkrijgen van meerkosten (www.meerkosten.nl)
 • UWV | UWV en SVB zetten in op meer persoonlijke dienstverlening
 • Wetgeving | Ministerraad stemt in met verlengen uitkering oudere werklozen (IOW)
 • Wetgeving | Meer oog voor menselijke maat in Algemene wet bestuursrecht
 • UWV | Vanaf 15 januari bezwaar online te volgen via Mijn UWV
 • Wetgeving | Wetsvoorstel Participatiewet in balans naar Raad van State

In de opfrisser:

 • Infographic Wet Verbetering Poortwachter

Geachte bestuurders, beste coördinatoren en spreekuurhouders,

Ik ben inmiddels vijf jaar bestuurder van Burgerkracht Limburg en kreeg onlangs voor de vijfde keer het jaarverslag Sociale Spreekuren De Pijler. En hoewel het beeld over al die jaren vergelijkbaar is, blijft de inhoud telkens weer een enorme indruk op mij maken. Dat jullie vorig jaar weer bijna 5.000 mensen Limburg breed in een kwetsbare situatie een stap verder of zelfs uit hun problemen hebben geholpen, is niets minder dan indrukwekkend.

Ik ben mij ervan bewust dat achter die cijfers vele persoonlijke verhalen schuilen van mensen die worstelen met sociale zekerheid, frustraties, angst, onwetendheid, stress en bureaucratie. Maar ook verhalen van de mensen die vaak vanuit eigen ervaring of een eerder werkzaam verleden, maar in elk geval onbaatzuchtig en zonder eigen belang zich hard maken voor hen die dat nodig hebben. In een tijd waarin de Provincie Limburg nieuwe piketpalen en prioriteiten stelt voor haar rol in bestrijding van armoede, is jullie jaarverslag een belangrijk signaal en een bewijs dat de kracht van burgers in Limburg een verschil voor de samenleving kan maken.

De werkelijkheid is (helaas) dat de noodzaak om die kracht te blijven inzetten eerder groter wordt dan dat die afneemt. Het is zaak de provincie ervan te doordringen dat de bescheiden investering in de spreekuren sociale zekerheid een geweldig rendement heeft en dat het fenomeen dus vooral behouden moet blijven.

Tot slot spreek ik ook expliciet en nadrukkelijk mijn grote waardering en nog grotere erkentelijkheid uit voor uw inzet, expertise en resultaten. Het spreekt voor zich, maar is niet vanzelfsprekend dat ik alle vertrouwen heb in een goede samenwerking en klinkende resultaten in 2024. Met vriendelijke groet,

Han von den Hoff, directeur/bestuurder

In de bijlage vind je Spreekuur Nieuwsbrief 24/02. Daarnaast vind je een naslagwerk toegevoegd genaamd: “toeslagenkaart 2024” gepubliceerd door de belastingdienst (toeslagen). 

Deze keer in de nieuwsbrief o.a.:

 • UWV | De 9 meest gestelde vragen over de WIA
 • Armoede | Rijksoverheid: Voortgang aanpak geldzorgen, armoede en schulden
 • Regelgeving | Wat verandert er in 2024 op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid?
 • UWV | Rijksoverheid: groot experiment naar inspanningsplicht WW 
 • Regelgeving | Toeslagenkaart 2024
 • Regelgeving | Zorgtoeslag 2024
 • UWV | Vanaf 15 januari bezwaar online te volgen via Mijn UWV

In de opfrisser:

 • Uitzendbranche | Informatie over Uitzendfasen A, B en C

In de bijlage vind je Spreekuur Nieuwsbrief 24/01. Daarnaast vind je een naslagwerk toegevoegd genaamd: uitkeringsbedragen per 1 januari 2024 gepubliceerd door de rijksoverheid. 

Deze keer in de nieuwsbrief o.a.:

 • UWV | Tijdelijke versnellingsmaatregel: Praktisch beoordelen per jul 2024
 • Wetgeving | Conceptwetsvoorstel: Wijzigingen in de re-integratieverplichtingen voor kleine en middelgrote werkgevers
 • Armoede | Tijdelijk Noodfonds Energie heropent in januari voor huishoudens met hoge energierekening en een lager inkomen 
 • Wetgeving | Wet Toekomst Pensioenen Het nieuwe pensioenstelsel: Wat verandert er en wat blijft hetzelfde?
 • UWV | UWV draait 700 boetes terug vanwege onrechtmatig verkregen gegevens
 • Regelgeving | Kabinet wil bestaanszekerheid vergroten door vereenvoudigen inkomensondersteuning (VIM)
 • Uitkeringsbedragen per 1 januari 2024

In de opfrisser:

 • Eigen risico dragen Ziektewet; kan dat ook?

Spreekuur Nieuwsbrief 24-01

Spreekuur nieuwsbrief 24-01 naslagwerk uitkeringsbedragen januari 2024

In de bijlage vind je Spreekuur Nieuwsbrief 23/12.  

Spreekuur Nieuwsbrief 23-12

Deze keer in de nieuwsbrief o.a.:

 • Schulden | Nieuwe plannen voor aanpak problematische schulden
 • Wetgeving | Wetsvoorstel vereenvoudiging banenafspraak en quotumregeling
 • UWV | UWV heropent 460 fraudezaken na illegale dataverzameling
 • UWV | Arbeidsinspectie SZW: “Niet-gebruik Toeslagenwet leidt tot leven onder sociaal minimum”
 • Kamercommissie Octas: “stelsel voor arbeidsongeschiktheid werkt niet voor mensen met een beperking”
 • Regelgeving | Minimumloon omhoog en invoering uniform uurloon per 1 januari 2024
 • UWV | UWV-beoordeling arbeidsongeschiktheid versoepeld om wachtrij weg te werken (praktisch beoordelen)

In de opfrisser:

 • PGB (Persoons Gebonden Budget) voor een WMO voorziening – hoe zit het ook alweer?

  • UWV | “geen zzp-verzekering voordat achterstanden zijn weggewerkt”

  • Regelgeving | ‘Ondersteuning naar werk op verzoek’ mogelijk voor IVA- en Wajong DGA-gerechtigden

  • Regelgeving | Stijging wettelijk minimumloon per 1 juli 2023

  • UWV | UWV belt niet meer anoniem en onaangekondigd

  • Schulden | Aflosperiode minnelijke schuldenregeling op 1 juli 2023 naar 18 maanden

  • Regelgeving | Vanaf 2024 geen scholingssubsidie STAP-budget meer

  • Rapport | Rekenkamer: “Uitvoering van wet arbeidsongeschiktheid loopt helemaal vast”    

In de opfrisser: Schulden voorkomen – 5 tips van het nibud

file:///C:/Users/Gebruiker/OneDrive/Bureaublad/Spreekuur%20Nieuwsbrief%2023-06.pdf

 

Nieuwsbrief 23 met onder andere:

  • Uit de praktijk | Zorgmedewerker wint long covid-zaak

  • Regelgeving | VNG wil energietoeslag in 2024 via het toeslagensysteem

  • UWV | Hele STAP-budget weer vergeven, subsidiepot was na 2,5 uur op

  • Regelgeving | Rijksoverheid: pakket maatregelen arbeidsmarkt

  • Regelgeving | Eenmalige huurverlaging 2023

  • Regelgeving | Per 1 april 2023 nieuwe uitvoeringsregels voor ontslag

  • Armoede |Studenten eisen energietoeslag      

  • UWV | Kunt u bij UWV terecht als het gaat om een hulpmiddel (voorziening)?

Spreekuur-Nieuwsbrief-23-058449Downloaden

 

 

UWV | Hogere uitkering bij langdurige hulp of verzorging

 

Deze keer 23/06 in de nieuwsbrief o.a.:

  • UWV | “geen zzp-verzekering voordat achterstanden zijn weggewerkt”

  • Regelgeving | ‘Ondersteuning naar werk op verzoek’ mogelijk voor IVA- en Wajong DGA-gerechtigden

  • Regelgeving | Stijging wettelijk minimumloon per 1 juli 2023

  • UWV | UWV belt niet meer anoniem en onaangekondigd

  • Schulden | Aflosperiode minnelijke schuldenregeling op 1 juli 2023 naar 18 maanden

  • Regelgeving | Vanaf 2024 geen scholingssubsidie STAP-budget meer

  • Rapport | Rekenkamer: “Uitvoering van wet arbeidsongeschiktheid loopt helemaal vast”    

In de opfrisser: Schulden voorkomen – 5 tips van het nibud

file:///C:/Users/Gebruiker/OneDrive/Bureaublad/Spreekuur%20Nieuwsbrief%2023-06.pdf

 

Nieuwsbrief 23 met onder andere:

  • Uit de praktijk | Zorgmedewerker wint long covid-zaak

  • Regelgeving | VNG wil energietoeslag in 2024 via het toeslagensysteem

  • UWV | Hele STAP-budget weer vergeven, subsidiepot was na 2,5 uur op

  • Regelgeving | Rijksoverheid: pakket maatregelen arbeidsmarkt

  • Regelgeving | Eenmalige huurverlaging 2023

  • Regelgeving | Per 1 april 2023 nieuwe uitvoeringsregels voor ontslag

  • Armoede |Studenten eisen energietoeslag      

  • UWV | Kunt u bij UWV terecht als het gaat om een hulpmiddel (voorziening)?

Spreekuur-Nieuwsbrief-23-058449Downloaden