In Carnavalsweek geen spreekuren!

Spreekuur voor vragen over arbeidsongeschiktheid en uitkering

We laten u weten dat er geen spreekuur zal zijn op Carnavalsdinsdag en ook niet op donderdag 2 maart.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties staat uit voor In Carnavalsweek geen spreekuren!

Spreekuren over arbeidsongeschiktheid, ziektewet en uitkering

Mensen met vragen over

  • WAO of
  • WIA- uitkering, bijv.
  • Wat zal mijn inkomen zijn als ik word afgekeurd voor mijn werk (geheel of gedeeltelijk)?
  • Hoezo verandert mijn uitkering?
  • Hoe kan ik nog werken; en wat levert me dat dan op?
  • Over:- rechten en plichten in de “wachttijd”-periode van 2 jaar bij langdurig ziek zijn- Wajong-uitkering en werken
  • W.W-uitkering en ziek zijn tijdens de W.W 

 

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Wie zijn wij

De WAO – WIA groep is een laagdrempelige belangenorganisatie voor inwoners van Maastricht & het Heuvelland, ter begeleiding van mensen die in de ziektewet of wet poortwachter zitten of een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen. De vele regelingen, voorzieningen, instanties en de voortdurende veranderingen, waaraan de sociaalverzekeringswetgeving onderhevig is, maakt het vaak moeilijk te weten wat uw rechten en plichten zijn. In de afgelopen jaren hebben onze spreekuurhouders – vrijwilligers met eigen ervaringen op het terrein van de WAO-WIA- honderden mensen kunnen helpen met knellende vragen. Bijvoorbeeld: Wat zijn mijn rechten en plichten? Welke afspraken kunnen er gemaakt worden tijdens de eerste twee jaar van uw ziekte, tijdens de zogenaamde Wet Verbetering Poortwachter? Wat moet u doen als u een WIA (Wet Werk Inkomen naar Arbeidsvermogen) aanvraag wilt indienen? Hulp bij het aanvragen van een WIA. Hoe gaat de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling in zijn werk? Kan ik bezwaar en/of beroep aantekenen tegen een beslissing?Hoe zit de WIA in elkaar?Welke re-integratie inspanningen moet ik verrichten? Als ik geen WIA uitkering krijg, heb ik dan recht op WW? Hoe ziet mijn WW uitkering er uit en hoe lang heb ik er eventueel recht op? Ook kunnen mensen bij ons terecht met vragen over WAO en Wajong. Verder geven we ook informatie , over andere uitkeringen waar u mee te maken kan krijgen zoals de WWB (Wet Werk en Bijstand), Bijzondere Bijstand en voorzieningen voor mensen met een arbeidshandicap en in de toekomst de Participatiewet. Als onafhankelijke organisatie -zonder winstoogmerk- kunnen wij u adviseren, informeren en eventueel begeleiden. Wij bieden u de mogelijkheid op ons wekelijks inloopspreekuur, dan wel na telefonische afspraak advies in te winnen. Afhankelijk van de hulpvraag kan daarop een intake gesprek plaats vinden, waarbij eventuele vervolg acties opgestart kunnen worden.

Onze stichting is aangesloten bij het Arbeidsongeschikten Platform Limburg (APL) Uit de leden van deze organisatie wordt een provinciaal bestuur gekozen, en het APL presenteert zich als een ondersteunend orgaan. Het APL verzorgt kadertrainingen voor bestuursleden en spreekuurhouders van de aangesloten groepen. Het APL wordt ondersteund door stichting de Pijler. Stichting de Pijler wil als provinciaal knooppunt met haar projecten en activiteiten vrijwilligers, professionals en organisaties provinciaal, regionaal en plaatselijk ondersteunen en toerusten om de belangen van uitkeringsgerechtigden en andere mensen met een te laag inkomen beter te kunnen behartigen. Het APL heeft een provinciale help-desk onder telefoonnummer 045 – 5630442. Hier kunt U zich ook aanmelden, waarna er een afspraak met U wordt gemaakt, door een plaatselijke spreekuurhouder van Maastricht & Heuvelland, voor een gesprek.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen