Praktijkvoorbeeld

The Masters

The Masters is een particulier initiatief opgezet in Maastrich (Wyck) voor ‘anders’ ontwikkelde jongeren die tijdens en na het speciaal onderwijs er voor kunnen kiezen om ervaring op te doen in ‘onze’ wereld. Zowel op de plek ‘Wycker Grachtstraat 32’, als bij diverse ondernemers en bewoners in Wyck en Céramique en inmiddels ver daar buiten, maar ook middels Masters projecten, kunnen de jongeren hun talenten ontdekken, ontwikkelen en benutten.

The Masters gaat ervan uit dat alle mensen samen de maatschappij vormen, incl. anders ontwikkelden, zij hoeven niet te integreren, zij maken al deel uit van de samenleving ( sociale inclusie), zij hebben dezelfde rechten en plichten. The Masters stelt zich ten doel, om ‘anders’ ontwikkelde jongeren en jongvolwassenen maximaal te laten participeren in de maatschappij en te begeleiden naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan. De jongeren lopen stage bij ondernemers en bewoners. Het gaat om verbinden en elkaar versterken.

Alle door de Masters geïnitieerde projecten hebben de intentie zichzelf te bedruipen. Ga voor een overzicht en toelichting naar de website van the Masters.

www.themasters.nu of mail naar: maastricht@themasters.nu